Napište nám

Drobečková navigace

ÚVOD > O VAHÁCH

O VAHÁCH

Základní dělění typu vah podle provozu:

 

1) Stanovená měřidla podle platné vyhlášky MPO

Jsou váhy, na které bylo vystaveno "Rozhodnutí o schválení typu měřidla" Českým metrologickým institutem(ČMI), pod značkou TCM, kterému je přiděleno určité číslo. Na vahách se provádí ověření - cejchování tím, že se váhy opatří potřebnými štítky a plomby pro zamezení vstupu do nastavení - seřízení, bez jejich poškození. Tím je možno tyto měřidla používat v obchodním styku, to znamená že se může přímo prodávat nebo fakturovat na základě naměřené hmotnosti. Platnost ověření je 2 roky. Stejná platnost platí i pro závaží.
Váhy jsou schvalovány ve III. II. a I. třídě přesnosti dle toho jakou mají rozlišovací schopnost oproti maximální váživosti.
Příkladem vah III. třídy jsou obchodní pultové, příjmové a expediční váhy.
Příkladem vah II. třídy jsou laboratorní, zlatnické a lékárenské váhy.
Příkladem vah I. třídy jsou analytické váhy, které se používají pro laboratorní a výzkumné účely.

 Váhy s tímto symbolem jsou úředně ověřeny - ocejchovány pro obchodní vážení. V ceně váhy je započítán tento poplatek. Hmotnostní údaj může být použit pro výpočet ceny za zboží zákazníkovi.

Váhy s tímto symbolem je možné úředně ověřit - ocejchovat pro obchodní vážení. V ceně váhy není započítán tento poplatek. Hmotností údaj může sloužit pro kontrolní vážení.

 

2) Technologické (pracovní) a kontrolní váhy

Jedná se o váhy, které se používají pro vnitřní styk v závodech nebo výrobnách. Slouží ke kontronímu vážení uvnitř firmy. Tyto váhy nepodléhají ověření (cejchování), tudíš se nemohou používat pro přímý obchodní styk (nemůže se přes ně přímo prodávat nebo fakturovat na základě naměřené hmotnosti). K těmto vahám lze pro potřebu jakostního systému ISO vystavit kalibrační protokol, ve kterém jsou uvedeny výsledky zkoušky a odchylky při přezkoušení etalonovým závažím. Kalibrace těchto vah se provádí zpravidla od 6ti měsíců do 2.let, a požadují ji především firmy, které zavádějí nebo již mají systém ISO. Pokud si firma zvolí jiný interval ve vlastních provozních směrnicích, provádí se kalibrace na základě těchto směrnic.

 

Česky Deutsch

Fulltextové vyhledávání

RYCHLÝ KONTAKT

Tel: +420 377 452 538
Fax: +420 377 452 538
Mobil: +420 603 491 508

eurowag@volny.cz